Let's talk about your next project

Scroll

Start the conversation

Rubiks är en oberoende kreativ mediebyrå. 
Tillsammans med våra sammarbetspartners skapar 
vi kommunikation som flyttar människor
 och varumärken närmre varandra.

Söker du ny byrå? Hör av dig till oss med frågor, 
utmaningar och ta-över-världen-planer!
Namn*
Företag
Email
Telefon
Beskriv ditt ärende

Thank you!

Your submission has been received.
Oops! Something went wrong while submitting the form.